مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/08

 
به ياد می‌ماند

در پارتی دو چيز از ملزومات است:
يکی پارتی گرم کن انسانی
و ديگری پارتی گرم کن ارغوانی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8