مطقییر                  

لخت میمانم
2010/07/31

 
...

عشق که لو میره
اول احساسات شدید جلو میاد
بعد عقب ماندگی معشوق
بعد سعی در کنترل احساس
بعد شک به معشوق
بعد هم خدا حافظ
یعنی باید نتیجه بگیرم که عشق یه رازه؟

          

   |


2010/07/30

 
عشق بهترین هدیه طبیعت
عشق فلسفه زندگیه
عشق شادیه، دوست داشتنیه
عشق آزادیه
عشق رهایه
پس بگذار رها باشد

          

   |


2010/07/28

 
آدمها کی در زندگی ما مهم میشن؟ من فکر میکنم وقتی که دارن سعی میکنن ما رو بشناسن و اگر ما این فرصت رو بهشون بدیم.

          

   |


2010/07/21

 
...

چون به جان آیم در غربت خاک
بال جادویی شعر
بال رویایی عشق
میرساند به افلاک مرا

          

   |


2010/07/19

 
...

شاید هم از قدرت جوانیش می‌ترسم
او راحت بلند می‌شود
ولی من به سختی

          

   |


2010/07/18

 
...

چقدر آسان از عشق دیگری می گذریم و چه راحت به عشق خود جان می دهیم
ما کیستیم

          

   |


2010/07/14

 
...

فقط عشق برای زندگی کافی نیست
ولی بدون اون زندگی ممکن نیست

          

   |


2010/07/13

 
...

پُینتلس پُینتلس ریلیشنشیپ

          

   |


2010/07/07

 
...

خیلی جالبه، یعنی واقعاً این رابطه ها می خوان تکرار بشن!!!
فقط آدمهاش متفاوتن

          

   |


2010/07/02

 
...

به حق که من الیور توییست زمانم
من یک کاسه دیگه ... می خواهم!

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8