مطقییر                  

لخت میمانم
2007/05/28

 
...

آرامش قبل از طوفان؛
همه در موردش حرف میزنن
...
اما هیچ کس
به آرامش بعد از طوفان توجهی نداره
آرامشی که میدونی، طوفان دیگه تموم شده

          

   |


2007/05/26

 
...

احساس بدی دارم
احساس گناهی ناکرده
فردا یک شنبه است، به نظرم باید برم کلیسا
شاید اگه خودمُ یه ذره به پدر مقدس بمالم
حالم بهتر بشه
آمین (ندارد)

          

   |


2007/05/14

 
...

میدونی مهربون
هر آدمی تو دنیا
یه جور زندگی میکنه
یکی به همه چیز عشق می‌ورزه
یکی با غم شروع میکنه و پایان میده
اون یکی تمام زندگش رو حساب میکنه
این یکی میخنده
و یا فقط غر میزنه
...
به هیچ کدوم از این آدما
نمیشه خرده‌ای گرفت
چون این تنها روشی که برای زندگی بلده

مثل من
و
مثل تو

          

   |


2007/05/01

 
...

آهسته قدم بردار
تا دیگران شانس دیدن
چشمان خندانت را داشته باشند

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8