مطقییر                  

لخت میمانم
2010/06/30

 
...

عاشق بودن سخت و درد آوره
معشوق بودن راحت و کسل کننده
شاید برای همینه این دو تا کنار هم کامل میشن
به هر حال که عطای عشق را به لقایش بخشیدم

          

   |


2010/06/27

 
...

گنجشکه به فیله گفت
جوووووون دردت اومد؟

          

   |


2010/06/23

 
...

می خواهم معتاد شوم
خیلی خوبه

          

   |


2010/06/21

 
...

خب کنارش که هستم بی نیازم
بی فکرم، بی هوشم، بی ننگم
آره عاشقم و گند زدم مثل قبل
البته نه دقیقاً به اون بدی

          

   |


2010/06/17

 
...

هنوز نمی دانم عشقت مهمتر است یا من
اگز من باشم که خودم مهمترم
بی من عشق چی؟ کشک چی؟

          

   |


2010/06/14

 
...

« دوستت ندارم، برو »
همین دو ماه طول کشید

          

   |


2010/06/12

 
...

میدانی حواست به من نیست
بر قایق افکارت سواری و بر دریای آینده شناور
حواست نیست نازنین، از ساحل عشق من دور می شوی

          

   |


2010/06/08

 
...

خسته شدم از این عاشق شدنها و نتیجه ای نگرفتن.
نمی دانم چه چیز را می خواهم ثابت کنم!
این که خواستنی نیستم؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8