مطقییر                  

لخت میمانم
2006/02/28

 


آدم نمیتونه نباشه،
وقتی به دنیا اومدی، باید باشی
باید به دنیا ثابت کنی هستی
باید نشون بدی که هستی
باید اثر بذاری


          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8