مطقییر                  

لخت میمانم
2009/05/29

 
...

زن به آسمان شب نگاه کرد
ستاره ها را خواند
و فهمید

«I don’t believe it either»

          

   |


2009/05/26

 
...

موشو سوسک شکار میکند
موشو گربه‌ی بدی است
موشو بدترن گربه‌ی حامله است
موشو پس چرا نمی‌زاید؟

          

   |


2009/05/22

 
...

آقا دوتا دختر رو میشناسم؛ خیار میکارن؛ پولدار شدن

          

   |


2009/05/14

 
...

ای خدا اینو که میگم سنگم نکن
... خب دیگه کردی، حالا بیخیال نمیگم

          

   |


2009/05/10

 
...

شتابان بود و تند تند راه میرفت
در پیچ اول نفهمید پایش به کجا گیر کرد
با مغز نقش زمین شد، با لبخند بلند شد
به آرامی راحش را کج کرد به سمت چای فروش دور گرد
حالا دیگر می‌دانست

          

   |


2009/05/06

 
...

پیر زن می‌نالید «پس کی؟»
پیر مرد می‌غرید «به زودی»

          

   |


2009/05/03

 
اول باید موفق شده باشی روحم رو تسخیر کنی

          

   |


2009/05/02

 
...

دلم می‌سوزد، برای این دختر ساده‌ی شهرستانی
که دل در گروی همچو منی دارد که حتی فکر هم به سمتش نمی‌رود
چه صادقانه با توهم معشوقه های من میجنگد و هیچ مادینه‌ای را به من وصل نمی‌کند
خدا این منشی‌ها را نگاه دارد برای معشوقه هایشان

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8