مطقییر                  

لخت میمانم
2009/07/25

 
...

یک بار قبل از حاجت دستهایش را میشست
یک بار بعد از حاجت دستهایش را میشست
همه مسخره اش کردن
همه از آنفلانزای خوکی مردند
او زنده ماند، او کار خودش را میکرد.

          

   |


2009/07/21

 
...

هر چیزی تاوانی دارد
یا باید قبله پرداخته باشند
یا الان بپردازی

          

   |


2009/07/19

 
...

انقدر به من نچسب
رنگی میشی

          

   |


2009/07/15

 
...

میدانی، همش میترسم که تو بیایی و من اینی نباشم که هستم.

          

   |


2009/07/11

 
...

امروز از تاریخ خواستیم خودش را نشان دهد ۲۰ تیر ۱۳۸۸
تشویق کنید لطفاً

          

   |


2009/07/08

 
...

از زییییییییر تخت من برید بیرووووووون
شب ها که ناله می‌کنید به خدا خوابم نمی‌برد
شما را به خدا شبها دیگر بخوابید
این موشو هم که شما را جمع نمی‌کند

          

   |


2009/07/05

 
...

نمی‌دانم که این فضایی ها می‌خواهند از آن بالا بیایند پایین پاره‌مان کنند.

          

   |


2009/07/02

 
...

اون رو میشناسی؟
افسره و غمگینه،
ناامیدتر از اونی که فکر کنی
چند بار سعی کرده خودکشی کنه
فکر نکنم بیچاره تر از این بشناسی
بیا، بیا بریم جلو بهت معرفیش کنم
ایشان محصول صد در صدیه دست روزگار هستن
جناب زندگی؛
خوش وقتم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8