مطقییر                  

لخت میمانم
2009/01/28

 
...

حالا از پایین می جنبانیم به بالا

          

   |


2009/01/25

 
...

چرا هر گاه نگاهت بخاطرم می‌آید، نفسم به شماره می‌افتد؟
چرا هنوز هم صدایت در گوشهایم عاشقانه می‌خواند؟
چرا دوستت داشتم؟
چرا نمیروی؟

          

   |


2009/01/24

 
...

ای که خاک پایت را عاشقم
ای که دو چشمانت آب رنگت را عاشقم
از خیر آتش درون ما بگذر

          

   |


2009/01/20

 
...

نفسم تنگ شده
باز هوایت را کردم،
پس کی پیدا میشوی؟

          

   |


2009/01/16

 
...

نمیدانم، شاید از دوستت داشتن
برایم فقط، دوستت دارمش مانده

          

   |


2009/01/13

 
...

دیگه دیر وقته بیا بریم بخوابیم
فکرایی که با هم کردیم را خواب ببینیم

          

   |


2009/01/09

 
...

برای صداقتت
باید تاوانی بپردازی
گاه به سنگینی زندگیت

          

   |


2009/01/05

 
...

فقط در اوایل رابطه دیده می‌شود
« اعتماد، بدون شناخت »

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8