مطقییر                  

لخت میمانم
2006/06/28

 
...

بگذار یک چیز را برایت روشن کنم
آغوش من، مهد کودک نیست

          

   |


2006/06/25

 
...

راست‌ممد برام پیغام داده که...
چون رکردشُ شکستم.
یک متر و هشتاد و یک سانت
میدونی، اون یک سانت آخرشو مدیون توام
خب حالا دیگه برو، چون درد میکنه، میخوام تو تنهاییم ناله کنم.

          

   |


2006/06/24

 
...

میدونی
باید یاد بگیری سطح توقع تو ازشون بیاری پایین
فایدش اینکه حداقل دیگه اینجوری شگفت زده نمیشی از رفتارشون؛
میدونم میفهمی، فقط هنوز دلت داره یه چیز دیگه میگه
بشاش به دلت

          

   |


2006/06/20

 
...

سرم سنگین تر از اونی بود که بتونم روی گردنم تحملش کنم
- ببخشید آقا، میدونید من کجام؟
بازم همون صدای وز وزه تو سرم پیچید
فکر کنم افتادم روی زمین
صدای دامب تو سرم پیچید
باید مرده باشم...

          

   |


2006/06/19

 
...

خب، انتظار بیش از این هم نباید ميداشتی
پس خوش بگذره

          

   |


2006/06/15

 
...

کدامین قانون به تو حق خیانت داد؟

- خودِ خیانت!

چون خیانت دیدی، خیانت میکنی
یعنی...
پس ارزش خود انسان چه میشود؟
اگر از همین الان چنین فکر میکنی...
میدانی بهتر است تمامش کنیم، دیگر به ناکجا آباد رسیدیم

          

   |


2006/06/14

 
...

مثل گربه‌های ولگردِ شهر
سطل آشغالها را زیر و رو میکنم
به امید پیدا کردن تکه کاغذهایی پاره پاره
که رویشان، داستانهای عشقیم را خط خطی کرده بودم

          

   |


2006/06/13

 


...
?ok, now this one: virginity, adidas, nike or lazlo-
surely, lazlo+
...


          

   |


2006/06/12

 
...

راستش، ادعای راست گوییت نگرانم کرد
و هر یک از دروغهایت آسوده‌تر

تعریفهای جدید، همیشه برایم جذاب بوده
به همان اندازه‌ی کنکاش در شخصیت انسانها

پ.ن: ای انسانها، دوستتان دارم بخاطر تمام سرگرمی‌هایی که برایم فراهم می‌کنید.

          

   |


2006/06/11

 


Look into my eyes, You will see
What you mean to me


          

   |


2006/06/10

 
...

دلیل خوبیت را میدانم،
میدانم هنوز یاد نگرفتی چطور از اعتماد دیگران سوءاستفاده کنی
دور نیست، زمانی که یاد میگیری و تازه تو هم میشوی مثل بقیه

میدانی، همیشه بهتری هست که وسوسه تعویض را قوت ببخشد
و آن کیست که تاب بیاورد...(؟)

          

   |


2006/06/09

 
...

میدانم دلت میخواهی خودت را ثابت کنی
فقط یک چیز را در نظر بگیر؛
که به چه کسی ثابت میکنی
آن وقت شاید آن کس برایت مهم بود
مهمتر از اثبات تمامیت خودت

          

   |


2006/06/08

 


.The Problem Is, You Are So Irreplaceable


          

   |


2006/06/07

 
پوست انداختنم از کلم شروع شد
واقعاً دارم پوست میندازما
مثل یه افعی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8