مطقییر                  

لخت میمانم
2007/02/28

 
...

پرواز را به خاطر بسپار،
پرنده مردنیست

فروغ

          

   |


2007/02/23

 
قابهای نخی

میدونی، شاید وقتش رسیده باشه که
باور کنی، فقط ادعا کردن کافی نیست
شاید باید عمل کرد، باید نشکست

خوشحالم از این که با تو فهمیدم
کامل به کی میگن و متاسفم
که خودت...

از همه چیز ممنونم، همه چیز
خوش بگذره

The End

          

   |


2007/02/22

 
...

چهره‌ات آرام بود،
به همان کندی،
به همان سردی و دوست داشتنی؛

چشمانت، آهسته رویم غلتید
نگاهت همان بود
نگاهی به چهره‌ای آرام، کند، سرد و دوست داشتنی؛

آینه رها شد و ...


تقدیم به دوست

          

   |


2007/02/19

 
...

ارتباط بر قرار شد؛
پیامی رسید؛
نوشته بود: ّفقط یک نشانهّ
پرسید: نشانه از چه؟
پرسید: کدام نشانه؟
پرسید و پرسید و ...
جوابی نیامد.

میدانی،
جواب در آمادگی شنیدن است. به خاطر بسپار

          

   |


2007/02/07

 
...

میدونی،
دو دست آدم وجود داره،
اونایی که زندگی می‌کنند
و اونایی که زیست می‌کنند

همه ارزش خود را میدانند
و برای بالا بردنش به اعتماد به نفس نیاز دارند
پس میتوانی از چغندر بودن به انسانیت برسی
حال خود دانی

          

   |


2007/02/05

 
...

ستایش از آن کسی ست که ستایش میداند.

ویت لاو ستایشگر

          

   |


2007/02/04

 
...

راهی را دو بار، تنها طی کردم؛
یک بار با عشق،
و دیگر بار بی عشق،
و هر دو بار، راه خاکی بود.

          

   |


2007/02/02

 
...

مواظب باش، شاید انقدر دوست داره که حاضره هر کاری برات بکنه. وقتی میگم هر کاری، یعنی هر کاری

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8