مطقییر                  

لخت میمانم
2005/09/30

 
اين چيزه بيچاره

اين رفيق ما تنها کسی که من فکر ميکنم به شدت به يک يوزر منوآل
جهت استفاده درست و کامل از چيزش احتياج داره
جديدن معلوم نيست باهاش چيکار کرده
پره جوشای ريز و قرمز شده و بعد استفاده
جوشا بدتر ميريزه بيرون و سوزن سوزن ميشه
من که براش تشخيص کپک رو دادم و در انتها خشک شدن و افتادن جنس
يکی از بچه ها به مرغ همسايشون شک داره که جديدن گشاد گشاد را ميره

          

   |


2005/09/25

 
...

هيچ دقت کردين بزرگترين تفريح ملت شده خوردن
اينم که تو اين ماه مبارک ازمون می‌گیرن
خدا قبض تلفنُ بخير کنه

          

   |


2005/09/22

 
همين جا

يه نگا به من بکن
آره به من که اين پايينم
ميدونی جالبترين قسمتش کجاس
ميدونم که نميدونی از اون قيافه معلومه
جالبترين اين قضيه، آره همين قضيه ديگه
اه بابا چقد تو خنگی همين زندگی رو ميگم
جالبترين جاش همين جايی که من هستم
به جون تو نباشه به جون خودم که حالا ارزشم نداره
انقدر که شما ميدوی اين طرف اونطرف نميدونيم چی ميخوای
نه که بگم خودم ندويدما، نه که بخوام فکر کنی تافته جدا بافته بودم، نه
فقط ميخوام يه نيگا به من بندازی اون وقت خودت دستگيرت ميشه کجايی
به هر حال ما که اينجا جامون راحته کجا برم بهتر از اينجا فعلا که تا قيامت باس بخوابم
ديگه مرده که ازش انتظاری نيست

          

   |


2005/09/19

 
...

سن و سالی ازش گذشته بود؛
با اين حال ديگه طاقت نداشت
چادرشُ گره زد دور کمرش،
دسکشای بُکسشُ دستش کرد و
افتاد به جون حاج آقا
راستش دل منم خنک شد

          

   |


2005/09/18

 
...

شايد در همين دنيای فانتزی ذهنم زندگی کردم
بدون نگرانيهای دنيای خارج از آن

          

   |


2005/09/14

 
...

Our teacher told us
Don't break the bitch's heart

          

   |


2005/09/12

 
Saraval

دارم به صابونه نگاه ميکنم به گله چينيه روش
نميتونين حدس بزنين چطوری به دستم رسيده
مگر اينکه خودتونم يکيشو داشته باشين

پ.ن : با توام، هيس، اِهَ

          

   |


2005/09/11

 
داغه داغ

اينجا ايران است اينجا خانه ماست
اينجا ما و تمام خانواده تروريست هستيم
اين نيروی نظامی امريکاست اين پدر من است
پدر من به تنهايی با تمام تروريستها مبارزه ميکند
پدر من ميخواهد تنها گروگان را آزاد کند حتی به زور، او ديناست
پدر من در اخبار غرق است، پدر من يکی از قربانيان تبليغات خبری است

          

   |


2005/09/07

 
به ياد نيچه

آنگاه که در رقابت پنجاه رهبر مهم جهان
انسانها از اول تا چهل و نهم شدند
و خدای عزيز ما پنجاهم شد
ميتونيم فکر کنيم کــه
نيچه راست ميگفت
که ّ خدا مرده ّ

          

   |


2005/09/06

 
...

اين روزها مردم برای خود فحش ميخرند،
خودم چندتا داشتم، دادم به يه بابايی
شايد قرار است ناياب شود

          

   |


2005/09/05

 
...

بعضی وقتا که نظر ميذارم تو وبلاگای ديگه يه نگاهی هم به نظر بقيه ميندازم، ديگه نميندازم.

          

   |


2005/09/02

 
...

وقتی نسبت به کارت احساس خوبی نداری
مطمئن باش که داری راه اشتباه ميری
اگر مجبوری که انجامش بدی
بهش عادت کن

          

   |


2005/09/01

 
...

بيا و ببين چه پزی با چيزه دوست پسراشون به هم ميدادن.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8