مطقییر                  

لخت میمانم
2006/01/21

 
تعطيل است

از لطفی که تا امروز به من و نوشته‌هايم داشتيد ممنونم
برای همگی آرزوی موفقيت دارم
دست پاکی‌ها به همراهتان

پايان

          

   |


2006/01/19

 
...

ميدانم به حماقتم ميخنديد
اما آن غشاء نازکی که ميگفتم
جنسش از عشق بود، اشتباه شد
اصلاً به من چه، روش که ننوشته بود

          

   |


 
...

به تازگی
شب‌ها عاشق ميشوم و
صبح‌ها فارق

          

   |


2006/01/13

 
...

به نظرم ميرسد
که غشاء نازکی از گه
رابطه‌ی مان را در بر گرفته

          

   |


2006/01/08

 
...

من در همینجا اعلام میکنم تا الان فقط ریدم با این عقایدم در مورد زندگی

امضا مطقییر

          

   |


2006/01/04

 
...حالا

But، سالهاست که اين گرگ با گله آشناست.

          

   |


 
...

رُکُ زُکی بوم بوم

اين يکی به بالايی ربطی نداره

گيگُ گيگُ گيگُ گيگُ

          

   |


2006/01/01

 
سلام
ببين نمی‌خواد حرفی بزنی
ميدانم که دلت تنگ شده بود
اگر هم نمی‌دانستم،
قيافه‌ات را که ديدم فهميدم

باشه، حالا چرا لبهايت اونجوری شد؟
گريه نکن الان که پيشمی
تو هم که سفت بغلم کردی
هيچ جا نميتوانم برم، آروم باش؛
راستی دلت کو؟
آه، آره يادم رفته بود
دلت را به من داده بودی
ميخواهی پسش بگيری؟!
اگر هم ميخواستی بهت نميدادمش
...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8