مطقییر                  

لخت میمانم
2008/04/28

 
...

زندگی را با منطق خالی که نگاه میکنی
احساسش کمرنگ می شود
چه خالیست این زندگیه بی احساس

          

   |


2008/04/02

 
...

ای کسانی که محدودیت دارید؛
اشتباه نکنید، «محدودیت» کلاس نیست
شاید باورتان نشود، حتی نجابت هم نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8