مطقییر                  

لخت میمانم
2009/10/23

 
...

مادر: خب حتماً باید دروغ بگن تا اجازه بدی بره خونه‌ی طرف
پدر: خوب قانون داروین میگه هر کی باهوشتره، تولید مثل میکنه

          

   |


2009/10/20

 
...

با در به خود می پیچید،
با چشمانش نگاهم را می پایید
می خواست تغییرش را دنبال کنم،
تا بفهمم دردش را
تا درک کنم تغییرش را
مار زنده نماند ولی درکش ماند

          

   |


2009/10/18

 
...

می دانستی صدایت را می پرستم،
و من خدا را هم نمی پرستم.

          

   |


2009/10/15

 
...

مامان مامان، این به آبابات میگه آبلبات

          

   |


2009/10/13

 
...

ببین عزیز دلم، نشد دیگه شل بگیری
خواهش میکنم سفت بگیر
مثل یه مرد

          

   |


2009/10/10

 
...

انگار وظیفه‌ی ماست که زندگی کنیم
...والا

          

   |


2009/10/07

 
جک قول گش

زنه تو صف نونوایی وایساده بود، یه دفه گوزید
همه برگشتن نگاش کردن
گفت: والا، با این نوناشون

اینو تو گفتی بابا، حقش محفوظه. میگم ملت نصفشم به تو بخندن

          

   |


2009/10/05

 
...

Some People Feel The Rain.
Others Just Get Wet.

-Bob Dylan

          

   |


2009/10/04

 
.....

حرفهای رختخوابی، از آن حرفهاست

          

   |


2009/10/01

 
...

زلف بر باد مده تا مدهی بر بادم -توله-

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8