مطقییر                  

لخت میمانم
2006/09/25

 
...

هيچ دقت کردين بزرگترين تفريح ملت شده خوردن
اينم که تو اين ماه مبارک ازمون می‌گیرن
خدا قبض تلفنُ بخير کنه

          

   |


2006/09/22

 
...

مردک بی‌شرف، لُپ ماهی منُ کند.

پ.ن: نیلوفر آبی

          

   |


2006/09/18

 
...

من در هوای خیلی خوب یک روز پاییزی به دنیا آمدم. از آن روز به بعد هر روزی که هوا خیلی خوب بود من به دنیا می‌آمدم تا از لطافت و خنکی هوا لذت ببرم.
میدانی نازنین، امروز هوا خیلی خوب است.

          

   |


2006/09/15

 
...

زندگیم هر روز داره به دود اسکادن بیشتر شبیه میشه. میدونی وقتی فکرش میکنم انگار در رویاها معلق شدن تا مردن اونقدر هم ترسناک نیست.

          

   |


2006/09/14

 
...

باید بیشتر فکر کنم
هنوز اشتباهاتی باقی مانده
باید بیشتر فکر کنم
باید درک کنم

          

   |


2006/09/12

 
...

دلم آرامش میخواد
دلم یه بغل گرم و عاشق میخواد
دلم میخواد توی اون بغل فقط من باشم و عشقم
دلم میخواد مال خودم باشم
دلم سکوت میخواد،

واقعاً چیزه زیادی میخوام؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8