مطقییر                  

لخت میمانم
2009/11/19

 
...

ای ایران، ای سرزمین من

          

   |


2009/11/15

 
...

مرسی را نمی‌توان در این یک مورد گنجاند
مگر پولش را بدهی یا بگیری

          

   |


2009/11/11

 
...

حالا خوب میدانم
به آن طرف دریاها هم می‌توان عاشق شد
و در این سوی آبها می‌توان عاشق ماند

          

   |


2009/11/09

 
...

عاشق شدن
فارغ شدن
روند بی‌پایان زندگیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8