مطقییر                  

لخت میمانم
2008/09/28

 
...

دلم می‌خواد برم
دلم می‌خواد از آدمای یه جای دیگه‌ی دنیا خسته بشم
دیگه بسه هر چی از ایجا و اینجایی‌ها خسته شدم

          

   |


2008/09/24

 
...

میدانی الان در چه حالی هستم؟
یادت هست که یک شب تا صبح با هم حرف زدیم
تو گفتی دیگر از دنیای اطرافت بیزاری
و این که دیگر عشق و انسانیت نمی‌ارزد به این همه درد
و من سعی می‌کردم ثابت کنم که می‌ارزد و باید بود و باید داشت
تو قانع شدی هر چند با شک و تردید.

امشب تو نیستی
و من حال خراب آن شب تو را دارم

          

   |


2008/09/21

 

.For more information on lung cancer, keep smoking

link

          

   |


2008/09/17

 
...

زیر سنگینی گناهش می‌گریست و لذت می‌بُرد؛
احساس می‌کرد در نالهایش پیچیده می‌شود.
مرد قول پیکر از رویش بلند شد، راضی بود.
و او همچنان می گریست،

می‌دانست گناهش چیست، خیانت
خیانت به خودش به وجودش

پ.ن: آذر ماه

          

   |


2008/09/16

 
...

خُب دیگه حالا سوتینمُ بده...

پ.ن: تو دو روز وقت داری (داشتی) نذاری این پست پابلیش بشه

          

   |


2008/09/15

 
...

روی ساحل ذهنم که قدم میزدم
رد پای عشقت پاک شده بود

          

   |


2008/09/14

 
...

وبلاگ ها برعکس هستند
سرشون، تهشونه

پ.ن: یله

          

   |


2008/09/13

 
...

نمی‌خواهیم بپذیریم
ازدواج در اکثر موارد
ترجیح محدودیت به آزادی ست
حتی در بهترین حالت

          

   |


2008/09/09

 
...

پیشنهاد می‌کنم، صدایی خوب را به روی و تنی خواستنی ترجیح دهید
چون می‌دانید که باید از لای خطوط تلفن با هم آشنا شوید

          

   |


2008/09/07

 
یک خواسته

میدانی
یک روز میرسد که تو احساس الانت را نداری
آن روز سعی کن، از من متنفر نباشی

          

   |


2008/09/06

 
...

اگر حال دلم را بپرسم که گرو نگهش داشتی، نمی شکنیش

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8