مطقییر                  

لخت میمانم
2008/12/31

 
...

سعی کن آدم بهتری باشی
برای خودت/م

          

   |


2008/12/25

 
...

اگر میمانی، از ماندنت لذت ببر
اگر رفتی، ناگفته میدانم که لذتی نمی‌بردی

          

   |


2008/12/24


2008/12/18

 
...

دیگه وقتی رفت چه فرق میکنه
کسی به جای تو هست یا نیست
چه فرقی داره بچه ای هم داره یا نداره
تفاوتش برای تو در حد رنگ لباس عابرهای یک پیاده رو شلوغه
نگاهشون که میکنی ممکنه هر کدوم از اونا باشه، هر کدوم، ...م

          

   |


2008/12/12

 
...

افکار جدید،
به ذهن من خوش آمدید

          

   |


2008/12/06

 
...

چادر با نور آتش روشن شد
بوی سوختن چوبهای کاج در فضا پیچید
شمن، آرام بود
صدای تپش قلبش را میشنید
دیگر قدرتی برای جادو نداشت،
با نگاهش آتش را می پرستید
عاشق شده بود
شمن دیگر خودش نبود

          

   |


2008/12/04

 
...

خب دیگه، من به دنیا اومدم
دیگه همه جمع کنید بریم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8