مطقییر                  

لخت میمانم
2005/11/30

 
...

ميدونی چيه؟
کنترله
همه دعواها سر کنترله، حالا ميخواد کنترل تلويزيون باشه يا يک آدم يا همه دنيا.

خوب که چی حالا، هيچی بعضی وقتا حوس ميکنم فکرارو همينجوری وصل کنم به خروجی. البته بعضی وقتا هم نيست خيلی وقتاس.

          

   |


2005/11/23

 
...

ميدونی،
وقتی از غمام برات نميگم
نه اينکه تو رو محرم خودم نميدونم، نه
برای اينکه نميخوام غم منم بياد روی غمات
اصلا از غم نگفتن، تلخيشُ کم ميکنه
فقط بديش اينه که تا قورتش ندی حرفت نمياد

          

   |


2005/11/19

 
...

ليدر خيلی جدی گفت: آقايون لطفاً توجه کنيد، اينجا آب کف نميکنه.

من اينجور برداشت کردم، که ليدر داره ميگه اينجا آب و صابون کف نميکنه، از قرار بازديد کنندگان قبلی انقدر مالوندن تا کف کنه و احتمالاً به خودشون هم صدمه زده بودن، که ليدره انقدر جدی ميگفت کف نميکنه.

البته درسته تو عسلونو بخاطر آبش صابون کف نميکنه اما بجاش تا دلتون بخواد آدم کف ميکنن.

          

   |


2005/11/16

 
...

تو کارايی که من داشتم، هميشه مزايا بيشتر از معايب بوده. اينجا هم با اينکه مشکلات داره ولی به نظر من کلاً مزاياش به معايبش ميچربه. تازگی يه بابايی اومده پيشم که کلی معايب اينجا رو کشف کرده که خب تا حالا به چشم من نيومده بود. حالا موندم يا اين بابا خيلی نکته بينه يا من خيلی بی‌توجه‌م يا جفتمون ديوانه‌ايم.

دهنم سرويس شد تا اين پست فرستادم

          

   |


2005/11/09

 
هم سطح دريا

از عسلونو گزارش ميدم
امروز اينجا داره باد مياد
در يک جاهايی از بدنم
عروسی بر قرار است
برای دوستانی که نميدانند بگم که
در اينجا باد اومدن و تکان خوردن شاخه‌های اٌکاليپتوس
از پديدهای نادری هست که فقط در اواسط پاييز اتفاق می‌افتد
اين چند روزه که شما در تهران بارون داشتين و تگرگ ما در اينجا
با دو تا کولر گازی که از صبح روشن بود بازم از گرما داشتيم خفه ميشديم
و البته که آدم از سرما خفه نميشه و فقط و فقط از گرما خفه ميشه
تا بعد...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8