مطقییر                  

لخت میمانم
2007/03/26

 
...

مهم این نیست که تو چه احساسی داری
مهم اینه که تو چی به بقیه میگی
و تو، مسٔول حرفی که زدی هستی


پ.ن: شاید دفعه بعد که احساساتت به غلیان افتاد، بیشتر درباره به زبان آوردنش فکر کنی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8