مطقییر                  

لخت میمانم
2006/03/31

 
...

افسانه خسرو و فرهاد را تقدیم میکنیم به تمام گِی‌های جهان.

پ.ن: از گوشه کنار چه خبرها میرسد!!!

          

   |


2006/03/30

 
...

ميدونی دخترک،
روی يک اخلاق خوب تا آخر عمر ميتوانی حساب کنی
ولی فکر ميکنی روی يک قيافه خوب تا چند سال ميتونی حساب کنی؟

پ.ن: درکش کامل شد در ۰۹/۰۱/۱۳۸۵

          

   |


 
...

يادمان باشد،
اگر خاطرمان تنها ماند،
طلب عشق ز هر بی‌سر و پايی نکنيم

پ.ن: درک شده در ۲۶/02/۱۳۸۴

          

   |


 
همیشه از کاویدن خاطراتم لذت میبردم و میبرم

          

   |


2006/03/29

 
...

یک روز صبح بلند میشی و میبینی یک هفته‌ست که بهش فکر نکردی. فقط یک چیز میترسونتم که این صبح بخواد تکرار بشه.

پ.ن: انشاالله که گربه‌س

          

   |


2006/03/24

 
...

به ياد کسانی که خوشبختی را نشناختند
به يادشان تا آخر عمر ياد ميگيريم
و نيک می‌انديشيم

          

   |


2006/03/23

 
به نام خوشبختی

سال نو مبارک با آرزوی شادی و سلامت

          

   |


2006/03/11


2006/03/10

 
...

هی مرد بيدارشو...
اين اتفاق اولين بار نبوده
آخرين بار هم نخواهد بود

ميدونی، احمق نبودی
وقتی فکر ميکردی ديگه تکرار نميشه
فقط يه چيز خيلی ساده فراموش کرده بودی
اينکه شرايط رو تو تائين نميکنی
بلکه زندگی اين کارو برات ميکنه

حالا چه احساسی داری؟

          

   |


2006/03/07

 
...

دلم ميخواد مثل سگی که استخوانش را ازش گرفتن، زوزه بکشم
انگيزم خيلی‌ قويه‌ها

          

   |


2006/03/06

 
...

اين يادت باشه
آدمی که توی رو در وايسی قرار ميگيره
ممکنه کون هم بده

          

   |


2006/03/05

 
...

عشق چيز پاکيه و آدمٌ پاک نگه ميداره
اونقدر ارزش داره که خودتٌ فداش کنی
حتی اگه عشقی باشه که مال خودت نباشه

          

   |


2006/03/04

 
...

ميگی ّمن لیاقتش را ندارمّ
خودت میدانی از سرت زیاد است و
باز میخواهی از دستش بدهی!
واقعاً به این چه باید گفت؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8