مطقییر                  

لخت میمانم
2009/06/29

 
...

آهای آهای آهای خانوم خوشگله
اونی که زیر پا گذاشتی دله

«از امتیازات زندگی من»

          

   |


2009/06/25

 
چند سال بعد

- تو همچنان لیس میزنی؟
- تو همچنان گاز میزنی؟
خنده شیطانی
-منحرف
- خودتی
سکوت

          

   |


2009/06/21

 
...

یه چیزی بگم ...
خیلی دوست دارم خفت کنم
یه روز این کارو میکنم، فقط برای نجات خودت.

          

   |


2009/06/17

 
...

حالا که صداش میکنم دیگه احساس خاصی ندارم
مرسی روزگار

          

   |


2009/06/13

 
قهوه‌ای، میشکا، فل‌فل

بازی بچه گربه ها از با مزه ترین، مزه های زندگیه، یک بار امتحان کنید.

          

   |


2009/06/11

 
...

باید بروم به پارک و دوستان جدیدی پیدا کنم
دوستان قبلیم همه زن گرفتند و فاسد شدن

          

   |


2009/06/06

 
...

شبِ به یاد ماندنی شد
پر از تزویر و دروغ
ازش متنفرم

          

   |


2009/06/02

 
...

راه دراز بود و باریک
هیچ چاره ای نداشتیم جز اینکه به هم بمالیم و رد شیم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8