مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/15

 
...

تکراری ترين نقاطه زندگيم را کنار هم ميچينم و
طولانی ترين نقطه‌چين زندگيم را درست ميکنم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8