مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/18

 
آفرينشم سرکاری

ميگه:
اصلاً شما آفريده شدين که اشتباهات منو ببخشين.

چه خدای بيکاريه
خودش ميبخشيد ديگه
منو واسه چی بدبخت کرد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8