مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/22

 
يک کار خوشمزه

اول بايد برويد کوه (کلکچال)
بعد اون بالا يه آبنبات چوبی بخرين (توت‌فرنگييی ريکمندد)
و همين جور که از کوه مياين پايين
آبنبات چوبی رو بکنين تو برفا و بهخورين
و از زندگی به اين خوشمزگی لذت ببرين

پ.ن: به حرف ملت هم که با ديدن اين صحنه ميگن يارو ک**له اصلاً توجه نکنيد.
پ.ن: اين آبنبات حتی در مواردی ميتونه جون شما رو هم نجات بده مثل پرت شدن تو دره.
پ.ن: آقا پ.ن‌های بالا همه دلايل علمی و جامعه شناسی داره؛ باور کنيد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8