مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/01

 
D D, D D

SMS هايی که بی‌موقع ميرسند!
SMS هايی که تحريک ميکنند!!
SMS هايی که ارضا ميکنند!!!

پ.ن: چگونه‌ای تو؟!

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8