مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/10

 
کووول

ميدونی نازنينم
من دلم نميخواد انقدر بقيه بهت توجه کنن
چرا هر جا ميريم همه به تو نگاه ميکنن
چرا همه هی به تو ميکن sooo cool, sooo cool
بدبخت آخرش يخ ميزنی، ميميری
داغت به دل من و اطرافيانت ميمونه
بيا بيا برات اسفند دود کنم
بــترکه چشم حسود
بميرم واست ننه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8