مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/01

 
نکته تجربی

يک نکته اخلاقی مشترک بين دختران
آنها از تعريف، بينهايت لذت ميبرند
حتی آنهايی که مرد هستند

پ.ن: مهمتر اينکه کلاً تعريف نکردن از آنها در دسته رذايل اخلاقی جای دارد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8