مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/02

 
...

چه به جاست «نقطه‌ای»
در خاتمه‌ی عشق.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8