مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/13

 
ثبت شود:
سخت ترين
مشکل ترين
تخمی ترين
گه ترين
... ترين
..... ترين
...... ترين
روز در زندگی من حداقل، اولين روز کاريه
يه کار جديد، شناختن آدمای جديد
و از همه گه تر احساس بی‌مصرف بودن

پ.ن: آخی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8