مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/16

 
گفتم که ميگم

خانم منشی
شرکت جديد ما؛
آی کيو داره در حده،
يک بزه کاملاً خوشحـال.

پ.ن: حيوونی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8