مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/21

 
...

ميدونی؛
اصلاً لازم نيست
به کسی ثابت کنی که خوبی،
فقط کافيه فرصت فهميدنشو بهشون بدی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8