مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/24

 
...

يک اصطلاح بيشتر دخترونه:

فــــــــــک کــــــــــــن

پ.ن: آره داداش کم آورديم آب بستيم توش

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8