مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/26

 
بهترين وقت

ميدونی بعضی وقتا
با تمام وجودم دلم ميخواد
لوله رو برگردونم طرف کلم و بگم
عوضی نميتونی بيشتر از اين مجبورم کنی
و ماشه رو بدون حتی يک لحظه فکره بيشتر بکشم

پ.ن: سيانور هم دقيقاً همين وسوسه رو برام داشت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8