مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/09

 
Genius

داداش کوچولو دوست من سه سالشه،
ديروز دوست من با آقای همسايشون
سر جای پارک بحثشون ميشه
و کارشون به يخه گيری ميرسه
درست در همين زمان (يخه گيری)
داداش کوچولو موچولو پنجره رو باز ميکنه
و از طبقه سوم ميشاشه رو ماشين آقای همسايه
توجه داشته باشين که تو مدتی که دوست من تو خونه بوده (قبل دعوا)
داداش کوچيکه داشته سعی ميکرده صندلی رو ببره دم پنجره (حس ششمو دارين)

پ.ن: من از همون اول که اين بچه رو ديدم گفتم اين بچه نابغس

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8