مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/08

 
...

مامانم ميگه:
خاک بر سره بی‌چشم و روت کنن
پسره‌ی خرس گنده.
چشام داره برق ميزنه الان
يه خنده شيطانی هم تو راه

پ.ن: هنوز بچه‌شم فک کنم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8