مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/19

 
Cheating

خوب معلومه که
هر دو تقلب می‌کنيم
فقط اين مهمه که کی زودتر
مچ اون يکی رو ميگيره

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8