مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/03

 
يعنی ميشه

ببين خدا،
تا حالا خيلی کم
چيز ازت خواستم؛
برای آخرين درخواست،
ميشه فردا من از خواب بيدار نشم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8