مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/14

 
اين موجود اسم دارد

من که مرده‌ی اين اسمم « مطقيير السادات‌ »
البته جای اون ّمطقيير ّ سه نقطه قرار بدين.

پ.ن: الان داره فحش ميده
پ.ن: خيليم دلت بخواد
پ.ن: ايــــش

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8