مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/15

 
...

تازگی آدمها را اينجوری ميبينم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8