مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/16

 
خوب حتی عالی

ميدونی دخترک،
روی يه اخلاق خوب تا آخر عمر ميتونی حساب کنی
ولی فکر ميکنی روی يه قيافه خوب تا چند سال ميتونی حساب کنی؟

پ.ن: پسرک با تو هم هستم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8