مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/19

 
عشق

اولش مثه گاو دعوا ميکنيم،
ميخوايم سر به تن اون يکی نباشه؛
بعد مثه سگ پشيمون ميشيم
يه ساعت بعدش بيای ببينی،
داريم مثه خر از کون هم ميخوريم؛
به اين ميگم عشق نرمال

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8