مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/24

 
زيره تخت

شبها از صدای جيرجير تختم بيدار ميشوم؛
اصلاً معلوم نيست اينجا چه خبره،
جنها بازيشان گرفته

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8