مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/04

 
ماجراهای شرکت

رفتم تو توالت
آقا ديدم اين منشيه برعکس افتاده تو کاسه توالت
هی داره واسه خودش دست و پا ميزن
منم فرصت رو غنيمت شمردم
شروع کردم سيفن زدن
اما
از جنس ايرانی چه انتظاری دارين
کار ايرانی ريدن مستقيم به مقعيتهای حساس زندگيه
نتيجش هم الان اين شده که منشيه نشست پشت ميزش
داره شاخکاشو خشک ميکنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8