مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/10

 
دکتر مهربون

يارو برای درد بيضه ميره پيش دکتر
دکتر بعد از معاينه و لمس بيضه به يارو ميگه
الان چه احساسی داری؟
يارو ميگه
دوست دارم دکتر

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8