مطقییر                  

لخت میمانم




2005/05/15

 
زنده

خيلی خوشحالم
از اينکه هنوز يه مهره‌ی سوخته نشدم
وجدانم هنوزم بهم سوزن ميزنه
من دوسش دارم
ميدونه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8