مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/16

 
...

يادمان باشد،
اگر خاطرمان تنها ماند،
طلب عشق ز هر بی‌سر و پايی نکنيم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8