مطقییر                  

لخت میمانم
2005/06/11

 
انتخاب

من
بين
بد
و
بدتر
مينشينم
و
فقط
به
خودم
فکر
ميکنم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8