مطقییر                  

لخت میمانم
2005/06/25

 
...

يه استاد دارم خيلی نازه
هر وقت بهش مگيم انتخابات
ميگه « Same Shit, Different Color »

پ.ن: گزارش تصويری و صدا

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8