مطقییر                  

لخت میمانم
2005/06/20

 
...

تازگی‌ها شبها خوابمان نمی‌برد
به جايش نيمه‌های شب ويار ميکنم،
نکند سلطان بانو حامله باشد!

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8